בעל עסק?

בעל עסק בענף המסחר? התעשייה? השירותים?

בהתאם להנחיות משרד הבריאות, נדרש רישום ותיעוד של פרטי הלקוחות/השוהים במקום ופרטיהם.

באפשרותך לבחור האם לשלב בתהליך הרישום גם הצהרת בריאות של הלקוחות/השוהים במקום