יש לך אייפון?

 

בראש המסך תקפוץ הודעה המבקשת אישור לפתוח את מערכת הרישום


מאשרים, ומיד עוברים למערכת הרישום


ממלאים את הפרטים האישיים

     

מאמתים את מספר הטלפון, באמצעות קוד שמגיע ב-SMS


ממלאים את הצהרת הבריאות


ומקבלים אישור כניסה