יש לך אנדרואיד?

אם יש לכם אפליקציה לסריקה של קוד QR אנא הפעילו אותה. כוונו את המצלמה ל-QR ועברו למערכת הרישום.

אם אין לכם אפליקציה לסריקה של קוד QR, כנסו למערכת הרישום באמצעות לחיצה על הקישור.

שימו , כתובת המערכת רשומה בתחתית השלט בכניסה לבית העסק


במסך שנפתח תוכלו לבחור בין סריקת הקוד ע"י מערכת הרישום או הזנה ידנית של מזהה בית העסק


באפשרות של "סריקת קוד" תיפתח המצלמה וניתן יהיה לסרוק את הקוד. ישנם מקרים בהם נדרש אישור לפתיחת המצלמה


באפשרות של "הזנה ידנית" יש להקליד בשדה את קוד העסק (בן-6 ספרות)


נכנסים למערכת הרישום


ממלאים את הפרטים האישיים

     

מאמתים את מספר הטלפון שלכם, באמצעות קוד שמגיע ב-SMS


ממלאים את הצהרת הבריאות


ומקבלים אישור כניסה