יתרונות המערכת

רישום מסודר של המבקרים בבית העסק

אפשרות להוספת הצהרת בריאות (חום ושיעול)

מותאם להנחיות משרד הבריאות

תיעוד מלא של תאריך ושעת הכניסה

אפשרות להפקת דו"ח מבקרים בחתך יומי

אפשרות לביצוע בקרה בכניסה בלבד או גם ביציאה

אפשרות לשליטה ובקרה על כמות השוהים בבית העסק (בו-זמנית)

מערכת ניהול מבוססת דפדפן (ללא צורך בהתקנה)